Портфолио

古道 Китайско-български културен център Варна "Гу Дао" > Portfolio > Портфолио

Портфолио

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения и „Web-портали“.

Популяризирането на България, като туристическа дестинация за хора от Китай и азиатските държави. Развитие на образованието и културата. Развитие и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация.