Фолклорен фестивал “На орището” с. Петров Дол 28.05.2022 г.

Азиaтските културни дни във Велико Търново 21-22 Май 2022 г.

Фотоизложба
Китай Южният Път на Коприната, етнически народи, живот и кухня.