about

За нас

Китайско-български културен център Варна - Гу Дао е независима организация с цел да обогатява българо-китайския културен обмен.

Контакти

ИДЕЯ

Сдружението е учредено с цел да развива и обогатява Китайско-Българските културни отношения.

ЦЕЛ

Да запознава варненската общност с китайските класически изкуства: чаената култура, китайския шах (Сиянг Ци), китайската традиционна музика, калиграфията и изобразителното изкуство.

МИСИЯ

Китайско-Български Културен Център Варна - “Гу Дао” е мост за развитие на Китайско-българските културни отношения и като мост за популяризиране на двустранен туризъм между България и Китай, в полза на гражданите и гостите на града.

ДЕЙНОСТ

Развитие на образованието и културата, задълбочаване обмена между България и Китай на културни отношения в областта на културното наследство на двете държави.

Мост към Китай по Пътя на Коприната

Варна е пристанищен град от древността, който е с ключово географско значение, с инфраструктура предразполагаща удобна логистика на хора и товари, чрез морски, сухопътен и въздушен транспорт.

Виж още
mobile

Филми за Китай

Гледай
Портфолио

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения и „Web-портали“. Популяризирането на България, като туристическа дестинация за хора от Китай и азиатските държави. Развитие на образованието и културата. Развитие и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация.

Виж още